Gaming.ee kasutustingimused

1. Üldsätted

 • 1.1. Käesolevad kasutamistingimused reguleerivad Teetime OÜ, registrikood äriregistris 11298066, (edaspidi „Ettevõte”) poolt pakutavate teenuste kasutamist füüsilisest või juriidilisest isikust kliendi poolt (edaspidi „Kasutaja”).
 • 1.2. Ettevõtte poolt pakutavad teenused on kättesaadavad veebilehel http://gaming.ee/ (edaspidi „Domeen”).
 • 1.3. Domeeni kasutades ning selle poole pöördudes kinnitab Kasutaja, et on antud kasutamistingimustega tutvunud ning nõustub nende täitmisega.
 • 1.4. Domeenis avaldatud informatsiooni kõik õigused kuuluvad Ettevõttele, ilma Ettevõtte kirjaliku loata antud informatsiooni avaldamine on keelatud.

2. Kasutaja registreerimine

 • 2.1. Domeenis olevale informatsioonile pääseb Kasutaja ligi kui ta aksepteerib käesolevad kasutamistingimused ning registreerib ennast Kasutajaks.
 • 2.2 Registreerumisel kohustub klient avaldama oma õiged isikuandmed (nimi, aadress, isikukood, telefon). Kasutaja poolt valitud kasutajanimi ei tohi olla ebaviisakas. Iga Kasutaja võib avada vaid ühe Kasutajakonto.
 • 2.3. Kasutaja ei tohi levitada oma kasutajanime ning parooli ning peab tegema kõik endast sõltuva, et mitte võimaldada kolmandate isikute ligipääsu Kasutaja kontole („Kasutajakonto”).
 • 2.5. Juhul kui Kasutaja märkab, et keegi kolmas isik võib olla pääsenud ligi tema Kasutajakontole või paroolidele, kohustab ta sellest koheselt teavitama Ettevõtet e-maili teel aadressil gaming.ee@gmail.com.
 • 2.4. Ettevõttel on õigus ühepoolselt kustutada kommentaare ja postitusi ning piirata Kasutaja edasine ligipääs Domeenile, kui Kasutaja on rikkunud kasutamistingimusi. Ettevõte hindab Kasutaja rikkumist oma äranägemise järgi ning ei ole kohustatud keeldumist põhjendama.

3. Kasutaja postitused

 • 3.1. Kasutaja on vastutav kõikide enda poolt esitatud kommentaaride ja postituste eest Domeenis, Ettevõte kontrollib kommentaare ja postitusi pisteliselt ning postituste sisu eest ei vastuta.
 • 3.2. Kasutaja nõustub Domeenis mitte sisestama solvavaid, halvustavaid, teisi isikuid ründavaid, tühiseid, ebatäpseid, reklaami sisaldavaid või seadustega vastuolus olevaid postitusi. Ettevõttel on õigus sellised postitused kustutada.
 • 3.3. Ettevõtte töötajad võivad kustutada ja muuta postitusi, kui nende hinnangul ei vasta Kasutaja postitus headele tavadele.

4. Konfidentsiaalsus

 • 4.1. Ettevõte ei levita Kasutajate andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel. Ettevõttel on õigus neid andmeid kasutada statistilistel eesmärkidel ning oma pakkumiste ja uudiste levitamiseks.

5. Muu

 • 5.1. Ettevõte jätab endale õiguse kasutamistingimuste ning hinnakirja muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Domeenis. Teenuste edasine kasutamine tähendab nõustumist muudetud tingimustega.
 • 5.2. Kliendi ja Ettevõtte vahelised lahkarvamused lahendatakse läbirääkimise teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused seadusandlusega ettenähtud korras.
 • 5.3. Ettevõttest mitteolenevatel põhjustel tekkinud katkestusi ja kahjusid ei hüvitata!
 • 5.4. Klient kohustub tähtaegselt ja koheselt täitma kõiki lepinguga sätestatud tingimusi ja lepingust tulenevaid kohustusi ning vastuatab nende täitmise eest Eesti Vabariigi seadusandlusega ja lepinguga kehtestatud ulatuses ja korras. Klient on kohustatud tasuma renti ja muid maksmisele kuuluvaid summasid õigeaegselt.
 • 5.5. Kui maksetähtpäev langeb puhkepäevale, siis loetakse lepingu makse tähtaeg saabunuks sellele järgneval pangapäeval.
 • 5.6. Ettevõttel on õigus nõuda viivist õigeaegselt tasumata summalt 0,25% kalendripäevas. Viivise arvestamist alustatakse maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse vastavate summade tasumisel. Võlgnevuse tasumise korral loetakse kõigepealt tasutuks viivised ja trahvid ning seejärel põhivõlgnevus.
 • 5.7. Võlgnevuse korral, mille pikkus ületab 30 (kolmkümmend) kalendripäeva, omab Müüja õigust Ostjale väljastatud kaubad tagasi võtta ja/või loovutada nõue võlgade sissenõudmisega tegelevale firmale. Sellega seotud lisakulutused jäävad Ostja kanda.
 • 5.8. Ettevõte ei võta endale vastutust failide sisu eest, mida klient on ftp-kaudu serverisse laadinud. Ega ole kohustatud hoidma neist varukoopiaid.
Kliendid meist:
Paul, Tallinn
Suur tänu meeldiva koostöö eest, sain lapsele jõulukingi kiirelt ja lihtsalt kätte. Soovitan ka teistele

Marju, Saaremaa
On tunda, et kauplus hoolib oma kliendist. Tellitud tooted saabuvad kiiresti ja eriti tunnetan seda siis, kui küsimuse küsin (mitu korda olen seda teinud) ja saan vastu väga sõbralikus toonis selgitused ning soovituse alati pöörduda, kui tarvis.

Marika, Tartu
Aitäh, et olete abiks mänguvalikul!
Gaming.ee kommuunid:
Ühine Gaming.ee Facebook'i kommuuniga Gaming.ee Facebookis!
Ühine Gaming.ee Steami kommuuniga
Gaming.ee STEAM'is!!
Videod
YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image
Kes on lehel
1 kasutaja sellel lehel.
Kasutajad: %GUESTS_SEPERATOR%1 külastaja%BOTS_SEPERATOR%
Reklaam
Partnerid
Wortex-Gaming