E-poe kasutamise lepingutingimused

Üldised lepingutingimused e-poe kasutamiseks gaming.ee keskkonnas

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.gaming.ee vahendusel toodete ostmisel
tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.2. OÜ Teetime on õigustatud www.gaming.ee e-poe arengust tulenevalt ning www.gaming.ee
e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning
täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest  ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje
www.gaming.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava
muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.gaming.ee. Kui Te edastasite oma
tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja OÜ Teetime vahel tekkinud
õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või
käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hind

2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Tasu transpordi eest arvestatakse vastavalt ELS Kulleri pakutava teenuse hinnakirjale, millega
on võimalik tutvuda internetis leheküljel http://www.post.ee/?id=1068 ja/või SmartPOSTi pakutava
teenuse hinnakirjale, millega on võimalik tutvuda leheküljel
http://www.smartpost.ee/et/eraklient/pakkide-saatmine/hinnakiri-graafik.html
2.3. Kui Te soovite, et tellitud tooted toimetatakse  väljaspoole Eesti Vabariigi piire, siis märkige
palun tellimuse vormistamisel täpselt millisesse  riiki ning mis aadressile  Te soovite, et tooted
toimetatakse ning sellisel juhul informeerime Teid toodete kohaletoimetamise täpsest maksumusest
tellimuse vormistamisel Teie poolt teatatud kontakttelefonil või elektronposti teel.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile “Lisa korvi”.
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu saate muuta, valides „Muuda ostukorvi“. Veenduge enne
tellimist, et kauba kogus vastab Teie soovile.
3.3. Klikkides lehe ülaosas asuvale nupule e-pood ning valides “Ostukorv” suunatakse Teid oma
ostukorvi leheküljele, kus saate näha oma ostukorvi sisu.
3.4. Olge tähelepanelik jõudes „Mine kassasse“ lehel olevate lahtrite täitmisel, sest selle
informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta
kohaletoimetamine.
3.5. Tellimuse vormistamiseks vajutage all olevale nupule „Esita tellimus“. Seejärel on veel
viimane võimalus kontrollida tellitava ostukorvi sisu ning seejärel tuleb ost kinnitada „Kinnita
tellimus“. Peale “Kinnita tellimus” nupule klikkimist kuvatakse ekraanile tekst „Täname tellimuse
eest!“. Teile saadetakse  e-mailile pakkumine, mille alusel tuleb sooritada makse. Maksmisel tuleb
viidata pakkumise numbrile. Maksmiseks on aega 3 päeva. Vastasel juhul tellimus tühistatakse.
3.6. Teie tellimus loetakse esitatuks ja toodete ostu-müügileping sõlmituks peale pakkumise alusel
raha laekumist OÜ Teetime arveldusarvele.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Toodete eest saate tasuda peale kirjaliku pakkumise saamist (andmetes esitatud e-mailile).
Maksmisel palume selgitusse märkida pakkumise number.
4.2. Toodete eest saate tasuda:
a) internetipanga kaudu.
b) muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga).
4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui peale pakkumise väljastamist pole 3 päeva jooksul raha
laekunud OÜ Teetime arveldusarvele.
4.4. Soovi korral võite saada müügiarve, mis toimetatakse Teile e-postiga peale pakkumise
tasumist. 2

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.6. toimetatakse tooted Teile
tellimuses kokkulepitud viisil (ELS Kullerteenus, SmartPOST või kokkuleppel kohaletoimetamine
Tallinnas).
5.2. Tooted koos toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetatakse üldjuhul Teile 5 tööpäeva
jooksul.
5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see  tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida, siis
antakse kohaletoimetamise tähtaja pikenemisest Teile teada e-mailile saadetud pakkumises.
5.4. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha
hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivituste ja
arusaamatuste tekkimisest toodete kohaletoimetamisel. OÜ Teetime ja kullerfirma ei vastuta
toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest, kui viivitus või arusaamatus on
tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1. OÜ Teetime vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 6 kuu
jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.
6.2. OÜ Teetime ei vastuta:
a) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
b) puuduste eest, mis on tekkinud toote ebakohase kasutamise tagajärjel;
c) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote  puuduste avastamisel teatage sellest koheselt
elektronposti teel OÜ Teetime elektronposti aadressile gaming.ee@gmail.com või helistades OÜ
Teetime kontakttelefonil +372 56501056.
6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist
nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada nõuetele mittevastav toode OÜ Teetime
kulul.
6.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa Teie poolt
näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. OÜ Teetime vastutab Teie ees ja Teie vastutate OÜ Teetime ees teisele poolele käesolevate
tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud
juhtudel ja ulatuses.
7.2. OÜ Teetime ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest,
kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida  OÜ Teetime ei saanud
mõjutada ning mille saabumist OÜ Teetime ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
8. Muud tingimused
8.1. Kõiki www.gaming.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi
isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. OÜ Teetime ei avalda temale teatavaks
saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete
kustutamist www.gaming.ee e-poe andmebaasist.
8.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest
õigusaktidest.
8.3. Teie ja OÜ Teetime vahel seoses www.gaming.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja
ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on
Teil õigus pöörduda oma õiguse kaitsmise eesmärgil Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste
lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
Kliendid meist:
Paul, Tallinn
Suur tänu meeldiva koostöö eest, sain lapsele jõulukingi kiirelt ja lihtsalt kätte. Soovitan ka teistele

Marju, Saaremaa
On tunda, et kauplus hoolib oma kliendist. Tellitud tooted saabuvad kiiresti ja eriti tunnetan seda siis, kui küsimuse küsin (mitu korda olen seda teinud) ja saan vastu väga sõbralikus toonis selgitused ning soovituse alati pöörduda, kui tarvis.

Marika, Tartu
Aitäh, et olete abiks mänguvalikul!
Gaming.ee kommuunid:
Ühine Gaming.ee Facebook'i kommuuniga Gaming.ee Facebookis!
Ühine Gaming.ee Steami kommuuniga
Gaming.ee STEAM'is!!
Videod
YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image
Kes on lehel
1 kasutaja sellel lehel.
Kasutajad: %GUESTS_SEPERATOR%1 külastaja%BOTS_SEPERATOR%
Reklaam
Partnerid
Wortex-Gaming